Årsmøte 2020

Styret kaller herved inn til årsmøte i Molde svømme- og livredningsklubb.

Tid: Mandag 18. mai klokken 19.00 – 20.00

NB! På grunn av restriksjonene i forbindelse med COVID-19 gjennomføres årsmøte digitalt på Teams. For å kunne delta kreves det derfor at man melder seg på ved å sende epost til leder@mslk.no. Du vil motta en epost med link til møte og informasjon om hvordan du logger deg på.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må disse sendes styret senest 11. mai 2020 til leder@mslk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på mslk.no.

Les de komplette sakspapirene som ble oppdatert 13. mai, først tilgjengelig 10. mars.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg av:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. To revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  7. Leder av valgkomiteen
  8. Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Molde svømme- og livredningsklubb ved leder Hans Fredrik Nordhaug