Klubben

MSLK (Molde Svømme -og Livredningsklubb) er et idrettslag som tilbyr grunnleggende svømmeopplæring, livredning og et godt treningstilbud for de som satser på svømmesporten.

Som medlem i MSLK får du:

  • Grunnleggende svømmeopplæring.
  • Opplæring i de forskjellige svømmeartene.
  • Deltagelse på svømmestevner.
  • Deltagelse i ett trygt miljø med godt samhold.

Klubbens inntekter består av medlemskontigent, treningsavgift, sponsorinntekter, egne stevner, dugnadsarbeid, loddsalg, samt en egenandel på stevner. Disse inntektene går til leie av svømmehall, trenerressurser, lisenser, stevnedeltagelser og reiser.

MSLK forventer følgende av foreldre/foresatt:

  • Loddsalg 1 gang pr. år.
  • Stille opp på dugnad på egne stevner.
  • Stille opp på kjøreordninger til stevner.
  • Eventuell annen aktivitet som sikrer klubben inntekt.

Treningstilbudene er delt opp i grupper ut fra svømmers nivå. Det er treneren som avgjør hvilken gruppe hver enkelt svømmer tilhører. Det forventes av svømmerne at de etterhvert deltar på stevner.

Vi vil oppfordre foreldre/foresatte å være tilstede under treningen, spesielt for de yngste. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre på samt være med å øke sikkerheten. MSLK har ansvaret for treningen i bassenget, men ikke for det som foregår i garderobene og resten av bygningen.