Klubben

MSLK (Molde svømme -og livredningsklubb) er et idrettslag som tilbyr grunnleggende svømmeopplæring, livredning og et godt treningstilbud for de som satser på svømmesporten.

Som medlem i MSLK får du:

  • Grunnleggende svømmeopplæring.

  • Opplæring i de forskjellige svømmeartene.

  • Deltakelse på svømmestevner.

  • Deltakelse i ett trygt miljø med godt samhold.

Treningstilbudene er delt opp i grupper/partier ut fra svømmers nivå. Det er trenerne som avgjør hvilken gruppe hver enkelt svømmer tilhører. Dette er D-partiene, som er rekruttene - deretter C-partiet, breddepartiet, som åpner for deltagelse på approberte svømmestevner med dømming og tidtaking. Til slutt kommer B-partiet og A-partiet, konkurransepartiene. For utøverne på A- og B-partiet forventes det at de deltar på stevner en gang i blant.

...

Klubbens inntekter består av medlemskontingent, treningsavgift, sponsorinntekter, egne stevner, dugnadsarbeid, loddsalg, samt en egenandel på stevner. Disse inntektene går til leie av svømmehall, trenerressurser, lisenser, stevnedeltagelser og reiser.

MSLK forventer følgende av foreldre/foresatt:

  • Loddsalg 1 gang pr. år.

  • Stille opp på dugnad på egne stevner.

  • Stille opp på kjøreordninger til stevner.

  • Eventuell annen aktivitet som sikrer klubben inntekt.

Vi vil oppfordre foreldre/foresatte å være tilstede under treningen, spesielt for de yngste. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre på samt være med å øke sikkerheten. MSLK har ansvaret for treningen i bassenget, men ikke for det som foregår i garderobene og resten av bygningen.