Styret

Det er egne oversikter for trenere og alle andre i organisasjonen.

Faste styremedlemmer har stemmerett på styremøter. Varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ved forfall overtar varamedlemmer stemmeretten. De aktives tillitsvalgte har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Kontrollutvalgets medlemmer har møte- og talerett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde.

Møteinnkalling og møtereferat skal sendes til: