Prisliste

Kostnad for deltagelse i MSLK består av fire deler


Se prisliste hos Moldebadet

Treningsavgiften er basert på antall treninger per uke den enkelte svømmer skal delta på. Lisens er anbefalt for alle siden det gir forsikring på trening, men de som skal delta på approberte ("åpne") svømmestevner må betale lisens. Faktura for treningsavgift sendes ut hvert halvår. 

Egenandel for stevnedeltagelse

Det er startavgift for å delta på stevner:

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt 750 kroner - se organisasjonsplanen for komplett oversikt

STØTTEORDNINGER

Kontantkassa 

Kontantkassa er et samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, Gjensidige Stiftelsen og Molde kommune. Det er mulig å få inntil 2400 kroner i tilskudd per person per år. 

Se: https://www.molde.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskudd-til-kultur-og-idrett/kontantkassa/

Coop-dugnaden

Røde Kors og Coop Norge samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Se: https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/