Prisliste

Kostnad for deltagelse i MSLK består av fire deler

Prisene under er per år. Faktura for treningsavgift sendes hvert halvår.

 1. Inngang på Moldebadet: For de fleste MSLK-svømmere lønner det seg å kjøpe årskort på Moldebadet siden rabattert engangsbillett koster så mye som 100 kroner. Årskort følger prislistene til Moldebadet minus 1000 kroner for helårskort eller 500 kroner for halvårskort. Det er også rabatt på familieårskort - utover ett betalende hovedmedlem pluss ett betalende familiemedlem så har MSLK-svømmere gratis inngang. Ta kontakt med resepsjonen i Moldebadet for å ordne dette. Se prisliste hos Moldebadet.

 2. Medlemskontingent til MSLK: 100 kroner pr. medlem.

 3. Treningsavgift til MSLK:

  • A-partiet: 4000 kroner

  • B-partiet: 2800 kroner

  • C-partiet: 2200 kroner

  • D-partiet: 1600 kroner

  • Master-partiet: 2000 kroner

Treningsavgiften er basert på antall treninger per uke den enkelte svømmer skal delta på. Lisens er anbefalt for alle siden det gir forsikring på trening, men de som skal delta på approberte ("åpne") svømmestevner må betale lisens.

 1. Lisens til Norges Svømmeforbund.

  • Ordinær startlisens: 600 kroner

  • 9-12 års startlisens: 200 kroner

Egenandel for stevnedeltagelse

Det er startavgift for å delta på stevner:

 • For rekruttstevner så er det gratis for svømmeren. Klubben dekker startavgiften som er 100 kroner - uavhengig av hvor mange øvelser man deltar på. Med andre ord er det gratis å være med på rekruttstevner.

 • For åpne stevner så koster det 100 kroner per øvelse man melder seg på. Klubben dekker kun én øvelse. Unntaket er for

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt 750 kroner - se organisasjonsplanen for komplett oversikt

STØTTEORDNINGER

Kontantkassa

Kontantkassa er et samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, Gjensidige Stiftelsen og Molde kommune. Det er mulig å få inntil 2400 kroner i tilskudd per person per år.

Se: https://www.molde.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskudd-til-kultur-og-idrett/kontantkassa/

Coop-dugnaden

Røde Kors og Coop Norge samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Se: https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/