Prisliste

Kostnad for deltagelse i MSLK består av fire deler

Prisene under er per år. Faktura for treningsavgift sendes hvert halvår.

 1. Inngang på Moldebadet: For de fleste MSLK-svømmere lønner det seg å kjøpe årskort på Moldebadet siden rabattert engangsbillett koster så mye som 100 kroner. Årskort følger prislistene til Moldebadet minus 1000 kroner for helårskort eller 500 kroner for halvårskort. Det er også rabatt på familieårskort, men det vil ofte ikke lønne seg. Ta kontakt med resepsjonen i Moldebadet for å ordne dette. Se prisliste hos Moldebadet.

 2. Medlemskontingent til MSLK: kr. 100 per medlem.

 3. Treningsavgift til MSLK:

  • A-partiet: kr. 4000

  • B-partiet: kr. 2800

  • C-partiet: kr. 2200

  • D-partiet: kr. 1600

  • Master-partiet: kr. 2000

 4. Lisens til Norges Svømmeforbund.

  • Ordinær startlisens: kr. 750

  • 9-12 års startlisens: kr. 350

Treningsavgiften er basert på antall treninger per uke den enkelte svømmer skal delta på. Lisens er anbefalt for alle siden det gir forsikring på trening, men de som skal delta på approberte stevner må betale lisens.

Lisenspriser er oppdatert for 2019, og treningsavgiften er oppdatert for sesongen 2019/2020.

Egenandel for stevnedeltagelse

Det er startavgift for å delta på stevner:

 • For rekruttstevner så er det gratis for svømmeren. Klubben dekker startavgiften som er 100 kroner - uavhengig av hvor mange øvelser man deltar på. Med andre ord er det gratis å være med på rekruttstevner.

 • For åpne stevner så koster det 100 kroner per øvelse man melder seg på. Klubben dekker kun én øvelse / kr. 100.

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt 750 kroner - se organisasjonsplanen for komplett oversikt