Prisliste

Kostnad for deltagelse i MSLK består av fire deler


Se prisliste hos Moldebadet

Treningsavgiften er basert på antall treninger per uke den enkelte svømmer skal delta på. Faktura for treningsavgift sendes ut hvert halvår. 


Egenandel for stevnedeltagelse

Når man deltar på stevner må man betale en startavgift for hver øvelse en deltar på:

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt 1000 kroner - se organisasjonsplanen for komplett oversikt.


STØTTEORDNINGER

Send en e-post til medlem@mslk.no for mer informasjon om dette. Klubben kan bistå i søknadsprossesen.

Kontantkassa 

Kontantkassa er et samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, Gjensidige Stiftelsen og Molde kommune. Det er mulig å få inntil 2400 kroner i tilskudd per person per år. 

Se: https://www.molde.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskudd-til-kultur-og-idrett/kontantkassa-2/

Coop-dugnaden

Røde Kors og Coop Norge samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Se: https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/