Prisliste

Kostnad for deltagelse i MSLK består av fire deler

Prisene under er per år. Faktura for treningsavgift sendes hvert halvår.

 1. Inngang på Moldebadet: Alle MSLK-svømmere må ha årskort på Moldebadet. Årskort følger prislistene til Moldebadet minus 1.000 kroner på årskort, 500 kroner på halvårskort eller opptil 25% rabatt på familiekort. Ta kontakt med resepsjonen i Moldebadet for å ordne dette. Se prisliste hos Moldebadet.
 2. Medlemskontingent til MSLK: 100 kroner per medlem.
 3. Treningsavgift til MSLK:
  • A-partiet: kr 3600
  • B-partiet: kr 2550
  • C-partiet: kr 2000
  • D-partiet: kr 1450
  • Master-partiet: kr 1650
 4. Lisens til Norges Svømmeforbund.
  • Ordinær startlisens: kr 750
  • 9-12 års startlisens: kr 350

Treningsavgiften er basert på antall treninger pr. uke den enkelte svømmer skal delta på. Lisens er anbefalt for alle siden det gir forsikring på trening, men de som skal delta på approberte stevner må betale lisens.

Lisenspriser er oppdatert for 2019, og treningsavgiften er oppdatert for sesongen 2018/2019.

Egenandel for stevnedeltagelse

Det er startavgift for å delta på stevner:

 • For rekruttstevner så er det gratis for svømmeren. Klubben dekker startavgiften som er 100 kroner - uavhengig av hvor mange øvelser man deltar på. Med andre ord er det gratis å være med på rekruttstevner.
 • For åpne stevner så koster det 100 kroner per øvelse man melder seg på. Klubben dekker kun en øvelse / 100 kroner.

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt kr 750 - se organisasjonsplanen for komplett oversikt