Prisliste

Deltagelse i MSLK består av fire deler:

1. Inngangspris til Moldebadet

Alle MSLK-svømmere må ha årskort på Moldebadet. Årskort følger prislistene til Moldebadet minus 1.000 kr. på årskort, 500 på halvårskort eller opptil 25% rabatt på familiekort. Ta kontakt med resepsjonen i Moldebadet for å ordne dette. Se prisliste hos Moldebadet.

2. Medlemsavgift til MSLK

  • Familie - kr 700
  • Enkeltmedlem - kr 300
  • Andre medlem i samme familie - kr 250
  • Tredje medlem i samme familie - kr 150
  • Påfølgende medlemmer i samme familie - kr 0.

Med andre ord - makspris for en familie er kr 700.

3. Treningsavgift til MSLK og lisens til Norges Svømmeforbund

Treningsavgiften er basert på antall treninger pr. uke den enkelte svømmer skal delta på. De som skal delta på approberte stevner må betale startlisens, men også øvrige utøvere over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret.

Prisene over er per år. Faktura sendes hvert halvår. (A og Elite er slått sammen fra og med høsten 2018.)

Lisenspriser er oppdatert for 2018, og treningsavgiften er oppdatert for sesongen 2018/2019.

4. Egenandel for stevnedeltagelse

Det er startavgift for å delta på stevner:

  • For rekruttstevner så er det gratis for svømmeren. Klubben dekker startavgiften som er 100 kroner - uavhengig av hvor mange øvelser man deltar på.
  • For åpne stevner så koster det 100 kroner per øvelse man melder seg på. Klubben dekker kun en øvelse / 100 kroner.

Det er også egenandel for reising og overnatting som vil variere fra stevne til stevne. For stevner i Møre og Romsdal med 1 overnatting utgjør egenandelen maksimalt kr 750 - se organisasjonsplanen for komplett oversikt