Treningstider

Gjeldende fra 23. august 2021

Mandag

A trener 15:30 - 17:30 (3 baner)

C trener 18:30 - 19:30 (2 baner)

D1 trener 17:30 - 18:30 (3 baner)

Tirsdag

A trener 19:30 - 21:30 (3 baner)

B trener 17:00 - 18:30 (2 baner)

Master trener 19:30 - 20.30 (1 bane)

Onsdag

A trener 15:00 - 17:00 (3 baner)

C trener 17.00 - 18.00 (2 baner)

D2 trener 18:00 - 19:00 (2 baner)

Torsdag

A trener 15.15 - 17.15 (2 baner)

B trener 17:15 - 18:45 (2 baner)

Fredag

A trener 15.00 - 17.00 (3 baner)

B trener 15:30 - 16:30 (1 bane)

Lørdag

A trener 09:00 - 11:00 (3 baner)

B trener 09:00 - 10:30 (1 bane)


Merknader

  • Nybegynnere (rekrutter) trener enten på D1 eller D2 – ikke begge dagene.

  • B, C og D har ingen trening i skoleferien (høst-, vinter-, jul-, påske- og sommerferie), mens A vil bli informert om skoleferietrening av hovedtrener

  • Lørdag: Inngang kl. 08:45

  • A-partiet har i tillegg basistrening/styrketrening på Idrettens hus


Se også oversikt over trenere.