Treningstider

Gjeldende fra 20. august 2018. (A- og Elite-partiet har blitt slått sammen.)

Mandag

A trener 15.30 - 17.30 (2 baner). Trener: Marius

C trener 16.30 - 17.30 (1 bane). Trener: Martin

D trener 17.30 - 18.30 (4 baner) Trenere: Julie, Lovise, Karoline, Martin, Marius

Utviklingshemmede trener 17.30 - 18.15 i familiebassenget. Trener: Oda

Tirsdag

A trener 18.30 - 20.30 (2 baner) Trenere: Marius

B trener 19.00 - 20.30 (2 baner) Trenere: Martin

Master + Mosjon trener 19.30 - 20.30 (2 baner). Øyvind + Kjell Arne

Onsdag

A trener 18.00 - 20.00 (2 baner) Trenere: Marius

B/C trener 18.30 - 20.00 (2 bane) Trenere: Martin

Fredag

B trener 15.15 - 16.15 (1 bane) Trener: Martin

A trener 15.15 - 17.00 (2 baner) Trener: Marius

Lørdag

A/B/C trener 10.15 - 11.15 (2 baner) og deretter 11.15 - 11.45 styrketrening på kanten. Trener: Marius

Merknad

B, C og D har ingen trening i skoleferier (høst-, vinter-, jul- og påskeferie), mens A vil bli informert om skoleferietrening av hovedtrener.

Se også oversikt over trenere.