Treningstider

Gjeldende fra 20. august 2018. (A- og Elite-partiet har blitt slått sammen.)

Mandag

A trener: 15.30 - 17.30 (2 baner). Trener: Marius

C trener: 16.30 - 17.30 (1 bane). Trener: Martin

D trener: 17.30 - 18.30 (4 baner) Trenere: Julie, Lovise, Karoline, Martin, Marius

Tirsdag

A/B trener: 19.00 - 20.30 (4 baner) Trenere: Marius, Njål

Master + Mosjon trener: 19.30-20.30 (2 baner). Øyvind + Kjell Arne

Onsdag

A trener: 18.00 - 20.00 (2 baner) Trenere: Marius

B/C trener: 18.30 - 20.00 (2 bane) Trenere: Martin, Njål

Fredag

B trener: 15.15 - 16.15 (1 bane) Trener:

A trener: 15.15 - 17.00 (2 baner) Trener: Marius

Lørdag

A/B/C trener: 10.15 - 11.15 (2 baner) Trener: Marius

Merknad

B, C og D har ingen trening i skoleferier (høst-, vinter-, jul- og påskeferie), mens A vil bli informert om skoleferietrening av hovedtrener.

Se også oversikt over trenere.