Ledig stilling

Til høsten 2021 (eller tidligere om ønskelig) søker Molde svømme- og livredningsklubb (MSLK)

  • ny hovedtrener i 30 - 40 % stilling

Klubben har nesten 70 aktive juniorsvømmere fordelt på fire parti, A, B, C og D, som inkluderer alt fra nybegynnere på D-partiet til erfarne stevnedeltakere med ambisjoner om å hevde seg på nasjonalt nivå på A-partiet. Trenergruppen består av hovedtrener, assistenttrener og 4-6 erfarne utøvere (med trenerkurs) som er trenere for D-partiet. Klubben har ikke svømmeskole.

MSLK er en godt etablert svømmeklubb med sunn økonomi, et godt fungerende styre og et inkluderende miljø både i svømmegruppen og i den øvrige organisasjonen. Vi er en klubb i utvikling - sportslig og i medlemstall.

Hovedtrener

Hovedtrener vil primært ha ansvar for A-partiet og trenergruppen. I tillegg må det påregnes deltagelse i planleggingsarbeid av klubbens sportslige aktivitet og utvikling.

Fast arbeidstid i skoleåret vil være ca 10 timer pr uke med ledelse av svømmetreninger. I tillegg kommer deltakelse på stevner i Møre og Romsdal, noen større nasjonale stevner og andre aktuelle arrangement som LÅMØ og UM/NM. Det kan også påregnes noe arbeid i forbindelse med treningsleir/samlinger. Det er muligheter for tilpasning etter kapasitet og kompetanse.

Stillingen lønnes etter avtale, timelønnsats fastsettes ut ifra erfaring og kompetanse.

Se ellers "Kriterier for ansettelse nedenfor".

Assistenttrener - for øyeblikket besatt

Assistenttrener vil primært ha ansvar for B- og C-partiet. Fast arbeidstid i skoleåret vil være ca 8 timer pr uke med ledelse av svømmetreninger. Deltagelse på stevner er ønskelig, men ikke et absolutt krav.

Stillingen lønnes etter avtale, timelønnsats fastsettes ut ifra erfaring og kompetanse.

Se ellers "Kriterier for ansettelse nedenfor".

Kriterier for ansettelse

I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende:

  • Praktisk erfaring som trener

  • Formell kompetanse

  • Egen erfaring fra konkurransesvømming

  • Selvstendighet og initiativ

  • Tydelighet og systematisk jobbing

Hovedtrener og assistenttrener må være over 18 år. Ved ansettelse kreves politiattest og gyldig livredningsprøve. Livredningsprøven dekkes av klubben og kan tas ved Moldebadet. Det er ikke nødvendig med egen bil / førerkort.

Klubben er positiv til kompetanseheving og vil dekke deltagelse på kurs og konferanse etter avtale.

Søknad

Hvis du er interessert i å bli trener i MSLK, vil vi gjerne ha søknad/CV fra deg. Ved interesse eller behov for utfyllende informasjon, ta kontakt pr. e-post eller på telefon:

Styreleder Hans Fredrik Nordhaug - leder@mslk.no / 45443431.

Søknadsfrist: Så fort som mulig. Søknaden sendes til leder@mslk.no.

(Publisert 10. november 2019. Sist oppdatert 1. januar 2021.)