Treningsleir 2017

Post date: Nov 4, 2016 12:29:19 PM

Molde svømme og livredningsklubb ønsker å bygge en klubb med best mulige treningstilbud samtidig som vi tar vare på det sosiale miljøet i klubben. Svømming er en individuell idrett som krever svært mye trening dersom du skal hevde deg, både på lokalt og nasjonalt nivå. De fleste klubber sliter med å holde på svømmerne når de blir 15-18 år. Da krever både skolearbeid og trening såpass mye at det er lett å droppe ut. Skal vi holde på disse ungdommene, som er så viktig for å skape et godt miljø i klubben, trenger vi noen gulerøtter å strekke oss etter.

Styret i MSLK har derfor bestemt at vi skal planlegge en treningsleir i utlandet i høstferien 2017, uke 41. I utgangspunktet ser vi for oss at en slik treningsleir vil være aktuelt for A-, B- og kanskje noen fra C-partiet. (Hovedtrener Marius vil gjøre en vurdering av dette.) Vi ser videre for oss at det kan være aktuelt å legge opp til en tilsvarende treningsleir annet hvert år framover, slik at alle på sikt får samme tilbud.

Vi er nå helt i startfasen av planlegginga og ønsker å få litt tilbakemelding fra foreldre og svømmere før vi jobber mer med saken. Foreløpig har vi noen punkter på hva vi har tenkt oss.

  • Det er ønskelig med tilgang på 50 meters basseng
  • Gjerne utendørs basseng, men ikke et absolutt krav siden det vil kreve at vi drar til litt sydligere strøk
  • Enklest mulig i forhold til transport
  • Legger opp til 2 treningsøkter pr dag, men også med tid til andre sosiale aktiviteter
  • Opplegget må inneholde fullpensjon
  • Prismessig bør det ligge på et nivå som gjør at alle kan delta
  • Varighet fra 5-7 dager

For å få noe mer konkret å jobbe med hadde vi satt pris på at dere fyller ut et spørreskjema innen 15. november. (Skjemaet blir sendt på epost og lagt ut i vår interne Facebook-gruppe.) Svarene er selvsagt helt uforpliktende på dette stadiet av planleggingen. Vi vil holde dere løpende informert etter hvert som dette prosjektet skrider framover.

Mvh styret i MSLK