Ekstraordinært årsmøte

Post date: Dec 5, 2011 9:21:35 AM

Dato: Onsdag 4. januar kl. 18:00

Sted: Rica Seilet Hotell

Saksliste:

 1. Orientering fra Styret
  • Presentasjon av nye priser for de ulike gruppene
  • Presentasjon av nye betingelser og retningslinjer fra Moldebadet
  • Presentasjon av medlemsoversikt og styreoversikt for 2012
  • Presentasjon av arbeidsoppgaver og minste minimum av frivillige
 2. Godkjenne priser, betingelser og retningslinjer fra Moldebadet
 3. Hvordan gjennomføre Rosesvøm 2012
 4. Dato for ordinær generalforsamling

De nye prisene kan du finne her