Ekstraordinær årsmøte 14. september kl. 19.00

Post date: Sep 2, 2011 8:06:42 PM

Ekstraordinær årsmøte i svømmeklubben blir avholdt onsdag 14. september kl. 19.00 på Rica Seilet. Det vil også bli medlemsmøte rett etter årsmøte. Der blir det tatt opp div informasjon om svømmeklubben og planene videre, håper derfor så mange som mulig har mulighet til å stille denne dagen.

SAKSLISTE:

Åpning

a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede

b) Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av møteleder

e) Valg av referent

f) Valg av to personer til underskrift av protokoll

g) Valg av tellekorps

1. Godkjenning av regnskap 2010

2. Godkjenne budsjett 2011

Avslutning