Årsmøte 2011

Post date: Feb 1, 2011 10:03:23 PM

Årsmøte i svømmeklubben blir avholdt torsdag 17. mars kl. 19.00 på Rica Seilet. Innkomne saker må være styret i hende senest 3. mars 2011.

SAKSLISTE:

Åpning

a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede

b) Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av møteleder

e) Valg av referent

f) Valg av to personer til underskrift av protokoll

g) Valg av tellekorps

1. Årsmelding

2. Regnskap 2010

3. Innkomne saker

5. Budsjett for 2011

6. Valg

Avslutning