Årsmøte 2018 - torsdag 22. mars

Post date: Jan 18, 2018 2:01:23 PM

MSLK sitt årsmøte avholdes torsdag 22. mars kl 18:00 på Scandic Seilet hotell. Vi har fått tildelt møterom Ormen Lange - 4. etasje på Akter Seilet (over Moldebadet).

Ønsker noen å melde saker/har forslag som skal behandles på årsmøtet må disse sendes til leder i MSLK innen torsdag 8. mars.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte/foreldremøte kl. 19.00 – 19.30. Deretter blir det styremøte kl. 19.30 – 20.30 for nyvalgt klubbstyre som konstituerer seg.

Mvh

Kennet Bratteberg

Leder Molde svømme- og livredningsklubb