Treningstider

Gjeldende fra 23. januar 2017.

Mandag

Elite/A trener: 15.30 - 17.30 (2 baner). Trener: Marius
C trener: 16.30 - 17.30 (1 bane). Trener: Martin
D trener: 17.30 - 18.30 (4 baner) Trenere: Julie, Lovise, Karoline, Martin, Marius

Tirsdag

Elite/A/B trener: 19.15 - 20.45 (4 baner) Trenere: Marius, Njål 
Master + Mosjon trener: 19.30-20.30 (2 baner). Øyvind + Kjell Arne

Onsdag

Elite/A trener: 18.00 - 20.00 (2 baner) Trenere: Marius
B/C trener: 18.30 - 20.00 (2 bane) Trenere: Martin, Njål

Fredag

Elite trener: 15.15 - 17.00 (2 baner) Trener: Marius

Lørdag

Elite/A/B/C trener: 10.15 - 11.15 (2 baner) Trener: Marius

Merknad

B, C og D har ingen trening i skoleferier (høst-, vinter-, jul- og påskeferie), mens Elite og A vil bli informert om skoleferietrening av hovedtrener.

Se også oversikt over trenere.