Klubben‎ > ‎

Øvrige

Det er egne oversikter for styret og trenere.

Diverse verv Navn E-post
Stevnepåmelding for MSLK svømmere
Hans Fredrik Nordhaug pamelding@mslk.no
Påmelding til Rosesvøm og Høststevne
Hans Fredrik Nordhaug stevne@mslk.no
Medlemsansvarlig Hans Fredrik Nordhaug medlem@mslk.no
Web- og Facebookansvarlig
Hans Fredrik Nordhaug webmaster@mslk.no
Koordinator Moldebadet Svein Strandkleiv svein@grafia.no
Molde Idrettsråd
Kjell Arne Nygård
kjell.arne.nygaard@gmail.com
Politiattest Synnøve Sørflaten synnove.sorflaten@gmail.com
Reiseansvarlig

Dommere Navn E-post
Dommeransvarlig MSLK/Overdommer Kjell Arne Nygård kjell.arne.nygaard@gmail.com
Forbundsdommer Bjørn Terje Larsen asfalt1973@hotmail.com
Kretsdommer Erik Gudbrandsen eri-gudb@online.no
Kretsdommer Jan Martin Haltestad ja-mar-h@online.no
Kretsdommer Kari Anne Kjerstad kari.anne.kjerstad@akademiet.no
Kretsdommer Hans Fredrik Nordhaug hansfn@gmail.com
Kretsdommer John Hauger john.hauger@vegvesen.no
Kretsdommer Synnøve Sørflaten synnove.sorflaten@gmail.com
Kretsdommer Anne Mørkedal anne.morkedal@gmail.com
Kretsdommer Kennet Bratteberg kennet.bratteberg@r-b.no
Kretsdommer Trond Hoel trondahoel@hotmail.com
Kretsdommer Ole Kristian Settem ole@zmmaskin.no