Klubben‎ > ‎

Styret

Det er egne oversikter for trenere og alle andre i organisasjonen.

Verv Navn E-post Periode
Leder Hans Fredrik Nordhaug leder@mslk.no Vår 2020
Nestleder Linda Bøyum-Folkeseth styret@mslk.no Vår 2020
Sekretær Atle Braute styret@mslk.no Vår 2020
Kasserer Tatiana Dyb kasserer@mslk.no
Vår 2019
Styremedl. Eirik Torske styret@mslk.no Vår 2020
Styremedl. Anne Mørkedal styret@mslk.no Vår 2019
1. varamedl. John Hauger styret@mslk.no Vår 2020
2. varamedl. Linnea Løkhaug styret@mslk.no Vår 2020
3. varamedl. Eli Anne Garseth styret@mslk.no Vår 2019
Svøm. repr. Elvida Hoel Fladset styret@mslk.no Vår 2019
Svøm. repr. vara Øystein Berg Nordhaug styret@mslk.no Vår 2019
Masters repr. Steinar Kristoffersen styret@mslk.no Vår 2019
Koordinator Moldebadet Trond Hoel
trondahoel@hotmail.com Vår 2020

Faste styremedlemmer og 1. varamedlem har stemmerett på styremøter. Ved forfall har 2. og evt. 3. varamedlem stemmerett. Forfall meldes sekretær som kaller inn vara. De aktives tillitsvalgte har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Regnskapsfører og revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde.

Møteinnkalling og møtereferat skal sendes til:

  • Styret inkl. varamedlemmer
  • Svømmernes representant
  • Påmeldingsleder