Klubben‎ > ‎

Styret

Det er egne oversikter for trenere og alle andre i organisasjonen.

Verv Navn E-post Periode
Leder Kennet Bratteberg leder@mslk.no
Vår 2018
Nestleder / Webansvarlig Hans Fredrik Nordhaug webmaster@mslk.no Vår 2018
Sekretær Atle Braute styret@mslk.no Vår 2018
Kasserer Tatiana Dyb kasserer@mslk.no
Vår 2019
Styremedl. John Hauger styret@mslk.no Vår 2018
Styremedl. Anne Mørkedal styret@mslk.no Vår 2019
1. varamedl. Linda Bøyum-Folkeseth styret@mslk.no Vår 2019
2. varamedl. Linnea Løkhaug styret@mslk.no Vår 2018
3. varamedl. Eli Anne Garseth styret@mslk.no Vår 2019
Svøm. repr. Elvida Hoel Fladset styret@mslk.no Vår 2019
Svøm. repr. vara Øystein Berg Nordhaug styret@mslk.no Vår 2019
Masters repr. Steinar Kristoffersen styret@mslk.no Vår 2019
Koordinator Moldebadet Svein Strandkleiv
svein@grafia.no Vår 2018

Faste styremedlemmer og 1. varamedlem har stemmerett på styremøter. Ved forfall har 2. og evt. 3. varamedlem stemmerett. Forfall meldes sekretær som kaller inn vara. De aktives tillitsvalgte har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Regnskapsfører og revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde.

Møteinnkalling og møtereferat skal sendes til:

  • Styret inkl. varamedlemmer
  • Svømmernes representant
  • Påmeldingsleder