Medlemsoversikt per lag

Filene forhåndsvises i Google Drive når du klikker på dem. Du kan laste ned selve filen ved å klikke nedoverpilen oppe til høyre (etter at du har klikket på dem).